Gadé, gadé, pasyans an-mwen ka fin,
Mi i fin granbalan kon foufou pran lavòl…

Linspirasyon an-mwen, an ka tann tivwa-aw
Ka di-mwen wouvini owa vou, owa mwen;
An ka tan vou trè byen di-mwen tanprisouplé
Wouvini, pa pèd vou, pa pèd nanm-aw souplé.
An té vlé vwè lavi tousèl kon gran misyé,
Alé douvan solèy é menm pozé asi-y,
Mè kon on klendenden mi zèl an-mwen brilé
A fòs monté an syèl ay madragé solèy.
Linspirasyon an-mwen, ou sav kijan mwen yé,
Ou sav mwen enmé vwè mè pé jan obliyé-w.
Mi mwen la ka sonjé-w lajouné kon lannuit
Lè an pèd tèt an-mwen an débwa a lavi
– An pé pa obliyé vwa-aw ka kriyé-mwen…
Tanto, lalin an-mwen, tanto mwen ké viré,
Chak jou é touléjou nou péké jan lagé.
Gadé, gadé, mwen la, ti kyè an-mwen, mi mwen,
Pasyans an-mwen ka fin, i ja fin, mwen rantré…
W.P
Publicités